S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ga i eich hatgoffa os oes angen newid dyddiadau cyfleu rhaglenni RHAID cadw at y canllawiau priodol sydd ar gael ar y wefan cynhyrchu trwy gael y caniatâd priodol:

http://www.s4c.cymru/cy/cynhyrchu/post/30374/dyddiadau-cyfleu/

Mae'r dyddiadau cyfleu wedi eu nodi yn y drwydded ar gyfer y rhaglen neu gyfres â'r rhain sy'n hysbys i'r tîm yma yn S4C felly mae'n hollbwysig fod cwmnïau yn cadw at y dyddiadau neu'n dilyn y broses gywir neu gall beryglu darlledu.

Os oes problem cyfleu ar y diwrnod dylid trafod ar frys â'r Llyfrgell yn S4C.

Diolch o flaen llaw am eich cydweithrediad ar fater gweithredol pwysig iawn.

Rhys Bevan

Rheolwr Gweithrediadau Cynnwys

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?