S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Fel rhan o'r cynllun cydleoli mae S4C wrthi'n paratoi ar gyfer y symud i Sgwâr Canolog, Caerdydd ac mae sawl ffrwd gwaith yn deillio o hyn.

Un o'r ffrydiau hyn yw'r bwriad i waredu "rushes" o'r llyfrgell tapiau sydd wedi bod yn y llyfrgell ym Mharc Tŷ Glas ers sawl blwyddyn erbyn hyn. Mae'r rushes yn deillio o raglenni a gynhyrchwyd i S4C o dan yr hen drefn.

Rydym yn awyddus bod cwmnïau ac/neu unigolion sydd â diddordeb yn y "rushes" yn cysylltu gyda ni yn S4C yn y flwyddyn newydd er mwyn hawlio'r tapiau, cyn i ni eu gwaredu yn ddiogel drwy ddefnyddio trydydd parti trwyddedig ar ddiwedd Chwarter 2 2020.

Gofynnwn i gwmnïau anfon un e-bost yn nodi eu diddordeb a byddwn yn cynnig amser i ddod fewn i S4C Parc Ty Glas i fynd drwy'r "rushes" a thrafod eich cais. – Os yn llwyddiannus, y cwmni fydd yn gyfrifol am symud y tapiau o S4C a byddwn yn gofyn iddynt arwyddo gwaith papur priodol cyn gwneud.

Er mwyn dechrau ar y broses a datgan diddordeb anfonwch e-bost at Enfys Davies-Harries Enfys.Davies-Harries@s4c.cymru yn yr adran Materion Busnes. O fewn yr e-bost bydd yn ddefnyddiol gwybod pa gwmnïau yr ydych yn ei gynrychioli (gan nodi cwmniau o bosib sydd efalle wedi cyfuno o fewn cwmni) ac os oes unrhyw gyfres/ rhaglen arbennig sydd o dan sylw.

Byddwn yn cau'r opsiwn i ddatgan diddordeb Ionawr 24, 2020 am 18.00, ac rydym yn awyddus i gynnig dyddiadau Mis Chwefror 2020 ar gyfer ymweld â'r llyfrgell.

Os oes cwestiynau pellach dylse rhain cael eu hanfon at sylw Enfys Davies-Harries ar yr e-bost uchod.

Diolch yn fawr:

Jen Pappas / Rhys Bevan

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?