S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rydym yn chwilio am ffilmiau:

- tua 15 munud o hyd

- sydd wedi eu creu ar gyfer gwylio arlein: YouTube a Clic yn gyntaf, gyda cutdowns ar gyfer Facebook ac Instagram TV.

- gan gwmnïau cynhyrchu neu hunan-saethwyr sydd â chefndir dogfen

- i'w cyhoeddi yn y flwyddyn hyd at Mawrth 2021

ar amrywiaeth o bynciau, ond rhaid i chi ddangos yn glir eu bod yn berthnasol ac yn adlewyrchu dyheadau a diddordebau cyfoes gwylwyr 16-34

- sydd yn gallu gwneud defnydd creadigol ac arloesol o'r arian sydd ar gael gan ddefnyddio technegau camera a graffeg addas

- sydd yn cael eu saethu fel eu bod yn addas i'w gwylio ar ffurf 16:9 ond gyda cutdowns 1:1 a 9:16 fel rhan o'r pecyn

Gallwch gynnig cyfres o hyd at 3 syniad os yw'n gweithio fel cyfres ond rhaid iddynt fod yn syniadau cryf all sefyll ar eu traed eu hunain fel ffilmiau unigol.

Gallwch weld y ffilmiau dogfen mae Hansh wedi eu comisiynu dros y ddwy flynedd ddiwethaf yma: https://www.youtube.com/watch?v=LkPftbpFcco&list=PLMUgzTukecfNRyK8G8gOqWhn5-GGfV5lX

Byddwn yn ystyried cyfran fach o'r dogfennau yn rhai ar gyfer brand cerddoriaeth a diwylliant cyfoes Lŵp gan roi cyfle i wneud dogfen gerddorol neu gelfyddydol. Rydym yn awyddus i'r dogfennau Lŵp fod yn gwthio ffiniau creadigol o ran arddull, stori a thriniaeth weledol. Nid profiles artistiaid ydym eisiau ond arbrofion gweledol mewn cyfleu diwylliant byw a chyffrous.

Nid ydym yn chwilio am bynciau materion cyfoes, gwleidyddol, neu straeon personol sydd yn edrych ar faterion mwy newyddiadurol galed yn y rownd hon gan ein bod wedi comisiynu cyfres faterion cyfoes i Hansh ar wahân fydd yn cael ei gyhoeddi dros yr un cyfnod.

Bydd angen i bob pitch gynnwys:

- Teitl cryf a chlir

- Strapline un llinell

- Esboniad clir o pam Hansh, pam nawr, pwy mae'n apelio atynt a pham ei fod yn berthnasol i'r gynulleidfa yna?

- Amlinelliad stori gan roi cefndir y prif gymeriad(au), yr hyn fyddwn yn ei ddilyn gyda nhw yn ystod y ffilm, a'r math o esblygiad stori emosiynol allwn ddisgwyl gweld.

- Syniad pendant o naws ac arddull y ddogfen - pwy yw eich dylanwadau? Oes arddull dogfen arall yn eich ysbrydoli? Rhowch enghreifftiau a delweddau / fideo / moodboard

- Ychydig o wybodaeth am y tim creadigol allweddol a'ch profiad dogfen / dolenni i waith blaenorol

Sut i gyflwyno syniad?

Mae'r alwad hon yn un agored ac yn parhau i rolio ymlaen hyd Rhagfyr 2020 fel bod modd comisiynu drwy gydol y flwyddyn, ond byddwn yn awyddus i dderbyn syniadau cyn gynted ag y bo modd fel y gallwn gomisiynu cyn y Nadolig, felly cysylltwch yn uniongyrchol gyda Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Ar-lein, gyda pitch - rhodri.apdyfrig@s4c.cymru

Gallwch gyflwyno mwy nag un syniad. Byddwn yn cadarnhau derbyn y syniad drwy ebost.

Mae gwefan cynhyrchu S4C http://www.s4c.cymru/cy/cynhyrchu/ yn cynnig gwybodaeth defnyddiol gan gynnwys gwybodaeth technegol, cytundebol a chyfleu os oes cwestiwn am y prosesau cynhyrchu yn arbennig yng nghyd-destun lledaeniad y coronafirws.

Cedwir y hawl i addasu'r amserlen a hysbysir ein bwriad drwy ebost Os yn llwyddiannus bydd angen i'r syniad gael ei nodi yng nghyfundrefn comisiynu S4C Cwmwl.

Edrychwn ymlaen yn fawr at dderbyn eich cynigion.

Cedwir yr hawl i beidio â chomisiynu unrhyw un o'r cynigion a ddaw i law.

Cyllideb

Ni ddylai pris fesul ffilm ddogfen fod yn fwy na £10,000.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?