S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Ap Newydd Cyw

Mae'n bleser gan S4C gyhoeddi bod Thud Media a Boom Plant wedi ennill cytundeb i gynhyrchu ap chwarae newydd ar gyfer Cyw ar ôl proses pitcho ddiweddar.

"Roedd y cynigion syniadau o safon uchel iawn ac rydym yn edrych ymlaen at ehangu ar fyd Cyw, gan gynnig ap deniadol fydd yn denu plant yn ôl at gymeriadau Cyw a rhaglenni plant eraill dro ar ôl tro." meddai Rhodri Ap Dyfrig Arweinydd Arloesi Digidol S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?