S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Dogfen ddrafft arfer gorau ar gyfer perfformiadau plant i gyd-fynd â’r canllawiau

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ddogfen Arfer Gorau yn sgil diweddaru'r rheolau a chanllawiau ar ddiogelu plant sy'n cymryd rhan mewn dramâu, sioeau, modelu a pherfformiadau a gweithgareddau eraill, boed y plant hynny'n cael eu talu am gymryd rhan ai peidio. Mae'r Rheoliadau, Rheoliadau Plant (Perfformiadau a Gweithgareddau) (Cymru) 2015, a'r canllawiau, Cadw perfformwyr ifanc yn ddiogel, yn cyflwyno ac esbonio'r rheolau hyn. Mae dogfen ddrafft Llywodraeth Cymru yn darparu rhywfaint o wybodaeth ychwanegol ac enghreifftiau ychwanegol i helpu pawb sy'n rhan o'r gwaith o gynhyrchu, rheoli a threfnu perfformiadau neu weithgareddau sy'n cynnwys plant, sut i gynllunio i gadw plant yn ddiogel, a rhai o'r problemau sy'n gallu codi.

Gweler y llythyr a'r ddogfen ddrafft. Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu unrhyw sylwadau ar y ddogfen ddrafft yn ystod y cyfnod o ymgynghori ysgafn i'w derbyn erbyn y 3ydd o Ionawr 2017. A fyddech cystal â danfon eich sylwadau yn uniongyrchol at Shelley Hughes Shelley.Hughes18@Wales.GSI.Gov.UK. Os ydych yn hapus i rannu'ch sylwadau ag S4C yna anfonwch y rhain at Sarah Jenkins yn S4C sarah.jenkins@s4c.cymru.

Unwaith y caiff ei chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru, bydd y ddogfen yn ffurfio rhan o'r canllawiau y bydd S4C yn disgwyl i bob Cynhyrchydd gydymffurfio â nhw wrth gynhyrchu cynnwys i S4C.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?