S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Newid Rhif Ffôn Gwifren Gwylwyr S4C

29-Meh-2015

Ddydd Mawrth 30 Mehefin, bydd rhif ffôn cyswllt Gwifren Gwylwyr S4C yn newid. Y rhif newydd yw: 0370 600 4141

O'r diwrnod yma ymlaen, a allwch chi, os gwelwch yn dda, sicrhau mai 0370 600 4141 sy'n cael ei ddefnyddio os ydych chi'n bwriadu cyfeirio at wasanaeth Gwifren Gwylwyr S4C yn eich rhaglenni neu mewn deunydd ysgrifenedig ar-lein neu mewn gwaith print.

Wrth hysbysebu'r rhif, rhaid sicrhau fod y neges briodol yn cael ei ddefnyddio bob tro i esbonio cost yr alwad, sef: "Ni fydd galwadau'n costio mwy na galwad gyfradd genedlaethol i rifau 01 neu 02. (Calls cost no more than a national rate call to an 01 or 02 number.)"

Mae llinell ffôn Gwifren Gwylwyr S4C ar agor o 9.00 y bore tan 10.00 y nos bob dydd gydol y flwyddyn.

Cofiwch hefyd fod modd i'r cyhoedd gysylltu â'r Wifren drwy ebost, Twitter a Facebook. Mae'r holl fanylion cyswllt ar gael ar wefan s4c.cymru/cysylltu

Mae'r rheswm am y newid o'r rhif ffôn yn deillio o adroddiad gan Ofcom ynghylch y defnydd eang o rifau. Roedd yr adroddiad wedi dod i'r casgliad fod cryn ddryswch ynghylch cost galwadau i rifau sy'n dechrau gyda '08'. Er nad yw rhif presennol Gwifren Gwylwyr S4C (0870 600 4141) yn codi tâl ychwanegol, mae rhifau sy'n dechrau â '08' yn cael eu defnyddio yn aml gan eraill ar gyfer galwadau sy'n codi tâl ychwanegol, ee. cystadlaethau neu bleidlais ffôn.

Oherwydd hyn, mae Ofcom wedi cyflwyno rhifau ffôn newydd '03' i ddisodli'r rhifau '08' mewn achosion ble nad oes angen codi tâl. Mae'r rhifau '03' yn caniatáu i sefydliadau ddarparu gwasanaeth cyswllt i'w cwsmeriaid heb godi tâl ychwanegol. Drwy newid i'r rhif '03' newydd rydym eisiau i'r gwylwyr wybod ei bod hi'n hawdd cysylltu â S4C, a bod modd gwneud hynny yn dawel eu meddwl nad yw'r alwad yn mynd i gostio dim mwy na galwad arferol i linell ffôn genedlaethol.

Diolch am eich cydweithrediad.

O'R 30 MEHEFIN 2015:

Gwifren Gwylwyr S4C 9.00 y bore tan 10.00 y nos, bob dydd

s4c.cymru/cysylltu

0370 600 4141 (Ni fydd galwadau'n costio mwy na galwad gyfradd genedlaethol i rifau 01 neu 02.)

gwifren@s4c.cymru @S4C facebook.com/s4c

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?