S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Dod â'r enw 'Clic' i ben

19-Meh-2015

Annwyl gyd-weithiwr

Rydym ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer cyhoeddi nifer o ddatblygiadau cyffrous i wasanaethau gwylio ar alw S4C, sy'n cynnwys lansio gwefan ar alw newydd a diweddariadau i ap S4C, ac yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth.

Yn rhan o'r newidiadau byddwn ni yn rhoi gorau i ddefnyddio'r enw S4C Clic ar gyfer ein gwasanaeth gwylio ar-lein ac ar yr ap.

Byddwn ni yn rhoi'r gorau i ddefnyddio yr enw S4C Clic yn llwyr yng nghanol mis Mehefin, ond rydym yn dymuno i'n cynnwys adlewyrchu hynny nawr, yn enwedig os oes bwriad sôn am wylio ar alw mewn rhaglenni fydd yn cael eu cyfleu yn yr wythnosau nesaf. Felly gofynnwn i chi beidio a defnyddio S4C Clic ar lafar nag yn ysgrifenedig yn ystod rhaglenni, nag ychwaith ar wefannau, rhwydweithiau cymdeithasol neu unrhyw ddeunydd hyrwyddo arall o ddiwedd mis Mai ymlaen.

Y bwriad yw defnyddio brand S4C ar draws yr holl wasanaethau gwylio, yn hytrach na hyrwyddo enw ar wahân fel 'Clic'. S4C fydd y lle i wylio cynnwys y sianel, boed hynny drwy wylio sianel S4C, ar wefan S4C neu ap S4C.

Felly, wrth gyfeirio at y gwasanaeth ar alw o hyn ymlaen, awgrymwn y canlynol: Gwyliwch ar-lein, ar alw. Gwyliwch ar-lein ar alw ar S4C.cymru neu lawr lwythwch ap S4C

Os ydych chi eisiau cynnwys y gwasanaeth ar alw ar bosteri neu daflenni medrwch ddefnyddio cyfeiriad gwefan s4c.cymru. Ni ddylid defnyddio'r logo S4C Clic sy'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd. Gofynnwn yn garedig i chi gael gwared â chopïau o'r logo yma oddi ar eich ffeiliau ac os yw'n ymddangos mewn unrhyw fan cyhoeddus ar hyn o bryd.

Byddwn yn cyhoeddi nifer o newidiadau i'r gwasanaeth ar alw yn fuan, gan gynnwys lansio'r wefan ar alw ar ei newydd wedd (sydd eisoes wedi bod ar gael fel fersiwn Beta ers rhai misoedd), a chyhoeddiadau cyffrous am ap S4C. Mae'r ddau ddatblygiad yn hwyluso gwylio ar ddyfeisiadau amrywiol ym mhle bynnag yr y'ch chi.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, plîs cysylltwch â mi, Huw Marshall neu aelod o'r tîm Cyfathrebu.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?