S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Gwefan S4C .cymru

19-Chwe-2015

Annwyl Gyd-weithiwr

Fel un o sylfaenwyr y fenter i sefydlu'r parth newydd .cymru a .wales, mae'n fwriad gan S4C i ddechrau defnyddio'r cyfeiriad newydd s4c.cymru o 1 Mawrth 2015.

O'r diwrnod yma ymlaen bydd s4c.co.uk yn newid i s4c.cymru a bydd cyfeiriadau e-byst staff S4C yn newid hefyd.

Y bwriad yw defnyddio ac hyrwyddo'r parth enw newydd s4c.cymru yn gyhoeddus o 1 Mawrth ymlaen, er y bydd .co.uk yn parhau i weithio ar e-byst ac ar y wefan er mwyn sicrhau parhad busnes.

Mae gofyn i'r sector gyfeirio at s4c.cymru yn lle s4c.co.uk yn eu rhaglenni o 1 Mawrth ymlaen - ar lafar, ar sgrin ac ar-lein - ond rydym yn ymwybodol bydd rhai rhaglenni wedi eu cyfleu yn barod a bod gan rai rhaglenni eu cyfeiriadau gwefan ac e-byst penodol eu hunain.

Byddwn yn edrych ar yr achosion yma yn unigol, ond nid oes disgwyl i chi addasu rhaglenni sy'n cyfeirio at yr hen barth s4c.co.uk os yw'r rhaglen wedi ei chyfleu yn barod.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau yn sgil y newid, gellid cysylltu â Gwifren Gwylwyr S4C yn y man cyntaf – ar gwifren@s4c.co.uk neu 0870 600 4141 – a fydd yn eich cyfeirio at yr adran berthnasol i ateb eich ymholiad.

Gyda diolch i chi am eich cydweithrediad.

Yn gywir

Rachel Evans Dirprwy Gyfarwyddwr Cynnwys a Darlledu

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?