S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Tendr ar gyfer Darparu Gwasanaethau Data Gwylio a Gwerthfawrogiad y Gynulleidfa

09-Ion-2015

Mae S4C yn rhedeg tendr ar gyfer darpariaeth gwasanaethau darparu data gwylio a gwerthfawrogiad y gynulleidfa mewn perthynas â rhaglenni S4C. Mae'r tendr wedi ei hysbysebu ar Sell2Wales.co.uk ac yn yr "Official Journal of the European Union". Rhaid i bob busnes sydd â diddordeb mewn darparu'r gwasanaethau gwblhau'r Holiadur Cyn-Gymhwyso yn y ffurf y gosodir isod. Y dyddiad cau ar gyfer cyfleu'r Holiadur Cyn-Gymhwyso i S4C yw canol dydd, dydd Llun 9fed o Chwefror 2015.

Dylid cyfeirio pob cais am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r Holiadur hwn a/neu'r broses dendro hon at: tendr@s4c.co.uk Sylwer, os gwelwch yn dda, na ddylid anfon unrhyw ymholiad na chais am wybodaeth ynglŷn â'r broses dendro at unrhyw swyddog, gweithiwr na chynrychiolydd unigol yn S4C.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am wybodaeth a/neu arweiniad pellach ar sut i gwblhau'r Holiadur yw canol dydd, dydd Llun 26ain o Ionawr 2015.

Holiadur Cyn-Gymhwyso

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?