S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Tendr Dechrau Canu, Dechrau Canmol

Mae S4C wedi penodi Cwmni Rondo Media i gynhyrchu cyfres newydd Dechrau Canu Dechrau Canmol [o 2018 ymlaen], yn amodol ar gytundeb, a hynny ar ôl proses dendro agored a thrylwyr. Mae'r gyfres wrth galon amserlen nos Sul S4C ac rydym yn ffyddiog y bydd Rondo yn datblygu'r gyfres i'r dyfodol a'i hoelio ym mywydau a chalonnau'r gwylwyr.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?