S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Dyddiadau Cyfleu

Gair i'ch atgoffa bod dyddiadau cyfleu ar gyfer rhaglenni i S4C wedi eu nodi yn y drwydded ar gyfer y rhaglen neu gyfres. Mae'r dyddiadau hyn hefyd yn cael eu storio'n awtomatig ar system ddarlledu S4C (BSM). Mae gwahanol adrannau S4C yn dibynnu ar gywirdeb y dyddiadau yn y system ddarlledu ar gyfer llunio amserlen S4C, hysbysu'r wasg a hyrwyddo yn ogystal â threfnu gwaith yr adrannau o ddydd i ddydd. Rydym hefyd yn cydlynu gwaith gyda chwmniau allanol i ddarparu ein gwasanaethau mynediad ar sail y dyddiadau cyfleu. Mae'n bwysig felly bod unrhyw newidiadau i'r dyddiadau hyn yn cael eu cofnodi.

Gofynnwn i chi gyfeirio pob cais i newid dyddiad cyfleu rhaglen at Llion Iwan yn yr adran gynllunio trwy e-bost (Llion.Iwan@s4c.cymru), gan gopïo eich comisiynydd perthnasol. Bydd Llion neu aelod o'r tîm wedyn yn ymateb ar e-bost a chadarnhau a fydd y newid yn bosib ai peidio. Bydd hyn yn sicrhau bod y cwmni cynhyrchu ac S4C yn glir pryd bydd disgwyl i'r tâp gael ei gyfleu i S4C.

Gyda diolch rhagblaen am eich cydweithrediad

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?