S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

We-gyfarfodydd S4C

Dydd Llun 22 Chwefror 2016: 12:30-13:30 - Carys Evans: Pennaeth Dadansoddi S4C

Adnabod y Gynulleidfa: Cyflwyniad yn trafod ffeithiau diweddar am y gynulleidfa a'u hanghenion.

Ymunwch o'ch cyfrifiadur, llechen neu ffon glyfar drwy fynd i glicio ar y linc yma

Gellir hefyd ymuno dros y ffôn drwy ddeialu: +44 (0) 330 221 0098 ac wedyn bydd rhaid mewnbynnu 326-701-845

Pan yn ymuno a fyddech gystal â diffodd eich meic.

Dydd Mercher 24 Chwefror 2016: 12:30-13:30 - Dafydd Rhys: Cyfarwyddwr Cynnwys a Darlledu S4C

Yn dilyn cyflwyniad Carys Evans ar "Adnabod y Gynulleidfa" bydd Cyfarwyddwr Cynnwys S4C, Dafydd Rhys yn amlinellu oblygiadau hyn ar gyfer y broses comisiynu.

Ymunwch o'ch cyfrifiadur, llechen neu ffon glyfar drwy fynd i glicio ar y linc yma

Gellir hefyd ymuno dros y ffôn drwy ddeialu: +44 (0) 20 3713 5028 ac wedyn bydd rhaid mewnbynnu 398-282-581

Pan yn ymuno a fyddech gystal â diffodd eich meic.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?