S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Manylder Uwch

Mae dipyn o sôn wedi bod yn ddiweddar am ddiffyg darpariaeth Manylder Uwch gan S4C.

Oherwydd toriadau i gyllideb S4C fe ddaethpwyd a darpariaeth Clirlun S4C i ben yn 2011/12.

Mae hi'n parhau'n ddyhead gan S4C i gynnig gwasanaeth Manylder Uwch oherwydd rydym yn deall mae dyma ddymuniad ein gwylwyr, yn arbennig felly gwylwyr ein rhaglenni chwaraeon. Ond gyda'n sefyllfa gyllidol bresennol nid yw'n rhywbeth y gallwn ei gyflawni yn y tymor byr.

Nid yw'n ymarferol bosib ail gychwyn y gwasanaeth dros dro, er enghraifft ar gyfer Pencampwriaeth Chwe Gwlad yr RBS neu Rowndiau Terfynol Pencampwriaeth Ewrop. Mae Manylder Uchel yn rhywbeth sydd ar flaen ein meddyliau ac yn rhywbeth bydd S4C yn ail-gychwyn cyn gynted ag sy'n ymarferol bosib.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?