S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Heddiw, 12 Chwefror, mae S4C wedi cael problemau derbyn a gwneud galwadau ffôn.

Mae Gwifren Gwylwyr S4C yn gweithio bob dydd o 9.00 y bore tan 10.00 y nos ac felly os oes problem cysylltu gydag S4C yn ystod yr oriau yma gallwch geisio cysylltu â nhw yn lle.

Os ydych chi'n cael problem cysylltu ar frys - yn enwedig y tu hwnt i oriau swyddfa arferol, ee. er mwyn siarad â MCR neu'r Adran Gyflwyno - gallwch gysylltu â thîm y Wifren ar 0370 600 4141 ac mi wnawn nhw ei gorau i'ch helpu drwy basio eich neges at sylw'r person/adran briodol.

(Ni fydd galwadau at Gwifren Gwylwyr S4C yn costio mwy na galwad gyfradd genedlaethol i rifau 01 neu 02.)

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?