S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Anfon cyfarchiad pen-blwydd

Er mwyn i osgoi siom dros gyfnod y Nadolig, mae rhaid i chi anfon eich cyfarchion pen-blwydd o leiaf pedair wythnos o flaen llaw am gyfle i ymddangos ar y rhaglen.

Gallwch anfon eich cyfarchion trwy wefan Cyw, neu drwy ebostio llun, cyfarchiad a dyddiad geni at cyw@s4c.cymru

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?