S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Model yn camu o flaen camerâu Ceffylau Cymru

Mae'r ceffyl yn rhan ganolog o fyd llawer o Gymry, boed yn fridwyr, yn raswyr, neu'n ofaint. Mae'n greadur sy'n ennyn angerdd ac o bosib yn obsesiwn i ambell un!

Bydd cyfres Ceffylau Cymru yn dychwelyd i S4C nos Fawrth, 28 Mawrth, gan edrych ar bwysigrwydd ceffylau yng Nghymru a sut maen nhw'n rhoi bywoliaeth a phleser i wahanol bobl ar draws y wlad.

Ymysg y straeon yn y gyfres bydd hanes cobiau enwog Bridfa Derwen, hynt a helynt tîm dressage dan 25 Cymru, dylanwad merlen Gymreig o fridfa Eyarth ger Corwen a llwyddiant y bridwyr ceffylau Ron a Debbie Thomas o Landdarog.

Mae David Oliver o Gefn Coch ger Llanfair Caereinion, fu'n cyflwyno'r gyfres ddiwethaf o Ceffylau Cymru, yn dychwelyd i gyflwyno'r gyfres hon, ac yn ymuno ag ef bydd Nia Marshalsay-Thomas. Er bod Nia, 30, sy'n dod o Landdeiniol ger Aberystwyth, yn wyneb newydd i S4C, mae hi'n sicr wedi gwneud ei marc ym myd y ceffylau. Mae hi wedi bod yn dangos ceffylau ac yn cystadlu mewn sioeau ers yr oedd hi'n dair blwydd oed gan gynnwys y Horse of the Year Show yn 2013.

"Dwi wastad wedi bod o gwmpas ceffylau, ac 'wy ddim yn gallu dychmygu bywyd heb geffyl. Dwi'n dwlu ar bopeth amdanyn nhw – y sŵn, yr arogl, y ffordd maen nhw'n symud. Os ti'n teimlo'n ypsét, dwi'n meddwl bod ceffyl yn gallu synhwyro hynny. Galla i wylio ceffylau drwy'r dydd.

"Mae'r diddordeb mewn ceffylau yn rhedeg yn y teulu - mam oedd gyda'r diddordeb yn gyntaf. 'Wy ddim yn gallu cofio gwneud unrhyw beth heblaw am gystadlu neu ddangos ceffylau ar y penwythnosau. Roedd mam a dad, fi a'n chwaer Eleri'n mynd off a chystadlu gyda'n gilydd," meddai Nia.

Ond er ei brwdfrydedd am fyd y ceffylau, mewn swyddfa nid stablau mae Nia'n ennill ei bywoliaeth. O ddydd i ddydd, mae'n gweithio fel Swyddog Adnoddau Dynol i Gyngor Ceredigion, ond mae hi hefyd wedi bod yn modelu ers rhyw bum mlynedd. Ymysg y cwmnïau mae hi wedi bod yn wyneb iddynt mae Jaguar Landrover, gemwaith Clogau, a chwmni dillad marchogaeth Rideaway. Ond profiad go wahanol oedd perfformio o flaen camera teledu.

"Er bod modelu a chyflwyno yn 'perfformio' o flaen camera mewn ffordd, mae'r ddau'n gwbl wahanol. Dwi wir wedi mwynhau'r ffilmio - mae modelu yn fwy am y cynnyrch neu'r dillad, ond mae ffilmio cyfres fel hon am y bobl sy'n cymryd rhan. Er, ro'n i'n nerfus iawn! Ro'n i'n nabod David Oliver yn barod gan ein bod ni wedi bod yn mynd i'r un sioeau ar benwythnosau, ac mae e'n rêl cymeriad, felly roedd hynny'n ei gwneud hi'n haws!

"Wrth ffilmio, ces i wersi dressage a neidio; ces i hefyd dro ar geffyl mecanyddol, sy'n gwbl newydd i mi! Ro'n i'n meddwl 'mod i'n gwybod eitha' tipyn am geffylau ond wrth wneud y gyfres yma, dwi wedi dysgu cymaint o bethau newydd. Nes i brynu tŷ dair blynedd yn ôl, wnaeth olygu 'mod i wedi gorfod cael gwared â'r ceffyl, ond dwi wedi dweud ar ôl gweithio ar y gyfres yma 'mod i'n benderfynol o ddechrau cystadlu eto," ychwanega Nia.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?