S4C
Dewisiadau

Cynnwys

S4C: Edrych i’r Dyfodol

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Yn sgil penderfyniad Awdurdod S4C i adleoli pencadlys y sianel i Gaerfyrddin yn 2018, datblygodd perthynas waith ragorol rhwng y sianel a'r Brifysgol. Mae'r naill bartner a'r llall bellach yn cydweithio'n ddiwyd i sefydlu Canolfan S4C Yr Egin ar dir y Brifysgol, canolfan greadigol fyrlymus a fydd yn gartref i oddeutu 20-25 o gwmnïau a sefydliadau gwahanol.

Bydd Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad cynhyrfus ac arloesol; bydd yn hafan creadigrwydd a ddaw a bri cenedlaethol a rhyngwladol yn ei sgil i S4C a'i phartneriaid, bydd yn sbardun ar gyfer adfywiad ieithyddol a diwylliannol yn Sir Gar, bydd yn hwb aruthrol

i'r economi leol tra bydd hefyd wedi ei gwreiddio'n ddwfn o fewn ei milltir sgwâr gan ddarparu cyfleon i'r sianel a'r partneriaid eraill ymgysylltu eu hunain mewn amrywiol ffyrdd â'r gymuned leol a rhanbarthol.

"Mae'r Brifysgol ac S4C yn cydweithio'n ddiwyd i sefydlu Canolfan S4C Yr Egin. Bydd yn ganolfan greadigol fyrlymus, gynhyrfus ac arloesol;bydd yn hafan creadigrwydd a ddaw â bri cenedlaethol a rhyngwladol yn ei sgil i S4C a'i phartneriaid, ac yn sbardun ar gyfer adfywiad ieithyddol a diwylliannol yn Sir Gâr."

Gwilym Dyfri Jones

Dirprwy Is-ganghellor Cysylltiol

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?