S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Swyddi

Uwch Swyddog Data a Dadansoddi

Rôl yr Uwch Swyddog Data a Dadansoddi yw adrodd yn feintiol ac yn ansoddol ar berfformiad S4C, ac ymchwilio dyheadau'r gynulleidfa. Byddwch yn asesu tueddiadau yn y byd cyfryngau er mwyn rhagweld gofynion y dyfodol.

Byddwch yn rhoi cyngor i'r adran ac yn cyfrannu at drafodaethau am gynnwys, amserlennu a chyfathrebu.

Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio'n hyblyg.

Cyflog: Cystadleuol

Cytundeb: Parhaol

Oriau gwaith: 35.75 yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Gwener 26 Gorffennaf 2019 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion swydd

Ffurflen cais

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?