S4C
Menu

Navigation

Past winners of Can i Gymru since 1982

 • play Nid Llwynog oedd yr Haul

  Nid Llwynog oedd yr Haul

  Can i Gymru Winner 1982

  Composers: Myrddin ap Dafydd a Geraint Lovgreen

 • play Popeth ond y Gwir

  Popeth ond y Gwir

  Can i Gymru Winner 1983

  Composers: Robin Gwyn a Sian Wheway

 • play Y Cwm

  Y Cwm

  Can i Gymru winner 1984

  Composer: Huw Chiswell

 • play Ceiliog y Gwynt

  Ceiliog y Gwynt

  Can i Gymru Winner 1985

  Composer: Euros Rhys Evans

 • play Be Ddylwn i Ddweud

  Be Ddylwn i Ddweud

  Can i Gymru Winner 1986

  Composer: Eirlys Parry

 • play Gloria Tyrd Adref

  Gloria Tyrd Adref

  Can i Gymru Winner 1987

  Composer: Euros Elis Jones

 • play Can Wini

  Can Wini

  Can i Gymru Winner 1988

  Composers: Eurig Wyn and Manon Llwyd

 • play Twll Triongl

  Twll Triongl

  Can i Gymru Winner 1989

  Composer: Paul Morrison a Hefin Huws

 • play Gwlad y Rasta Gwyn

  Gwlad y Rasta Gwyn

  Can i Gymru Winner 1990

  Composer: Bryn Fon

 • play Yr un Hen Le

  Yr un Hen Le

  Can i Gymru Winner 1991

  Composer: Richard Marks

 • play Dal i gredu

  Dal i gredu

  Can i Gymru Winner 1992

  Composer: Gwennant Pyrs, Meleri Roberts a Alwen Derbyshire

 • play Y Cam Nesaf

  Y Cam Nesaf

  Can i Gymru Winner 1993

  Composer: Llion Rhys Howel and Anthony James Burdett

 • play Rhyw Ddydd

  Rhyw Ddydd

  Can i Gymru Winner 1994

  Composers: Paul Gregory, Lorraine King, Tim Hamill and Dave Parsons

 • play Can i'r Ynys Werdd

  Can i'r Ynys Werdd

  Can i Gymru winner 1995

  Composer: Richard Jones and Arwel John

 • play Cerrig yr Afon

  Cerrig yr Afon

  Can i Gymru winner 1996

  Composer: Iwan Roberts and John Doyle

 • play Un Funud Fach

  Un Funud Fach

  Can i Gymru winner 1997

  Composer: Barry Jones

 • play Rho Dy Law

  Rho Dy Law

  Can i Gymru Winner 1998

  Composer: Rhodri Tomos

 • play Torri'n Rhydd

  Torri'n Rhydd

  Can i Gymru Winner 1999

  Composer: Steffan Rhys Williams

 • play Cae o Ŷd

  Cae o Ŷd

  Can i Gymru winner 2000

  Composer: Arfon Wyn

 • play Dagrau Ddoe

  Dagrau Ddoe

  Can i Gymru Winner 2001

  Composer: Emlyn Dole

 • play Harbwr Diogel

  Harbwr Diogel

  Can i Gymru Winner 2002

  Composers: Arfon Wyn and Richard Synnott

 • play Oes Lle i Mi

  Oes Lle i Mi

  Can i Gymru Winner 2003

  Composer: Emma Walford and Mererid Hopwood

 • play Dagrau Tawel

  Dagrau Tawel

  Can i Gymru Winner 2004

  Composers: Tudur Dylan and Meinir Richards

 • play Mi Glywais i

  Mi Glywais i

  Can i Gymru Winner 2005

  Composer: Guto Vaughan and Dafydd Jones

 • play Lili'r Nos

  Lili'r Nos

  Can i Gymru 2006

  Composer: Ryland Teifi

 • play 2007: Blwyddyn Mas

  2007: Blwyddyn Mas

  Can i Gymru Winner 2007

  Composer: Einir Dafydd and Ceri Wyn Jones

 • play Atgofion

  Atgofion

  Can i Gymru 2008

  Composer: Aled Myrddin

 • play 2009: Gofidiau

  2009: Gofidiau

  Can i Gymru Winner 2009

  Composer: Elfed Morgan Morris and Lowri Watcyn Roberts

 • play 2010: Bws i'r Lleuad

  2010: Bws i'r Lleuad

  Can i Gymru Winner 2010

  Composer: Alun Evans

 • play Rhywun yn Rhywle

  Rhywun yn Rhywle

  Can i Gymru Winner 2011

  Composers: Steve Balsamo and Ynyr Gruffydd

 • play Braf yw Cael Byw

  Braf yw Cael Byw

  Ennillydd Can i Gymru

  Composers: Gai Toms and Phillip Jones

 • play 2013: Mynd i Gorwen Hefo Alys

  2013: Mynd i Gorwen Hefo Alys

  Can i Gymru Winner 2013

  Composers: Osian Huw Williams and Rhys Gwynfor

 • play Galw Amdanat ti

  Galw Amdanat ti

  Can i Gymru Winner 2014

  Composers: Barry and Mirain Evans

 • play Y Lleuad a'r Sêr

  Y Lleuad a'r Sêr

  Can i Gymru Winner 2015

  Composers: Richard James Roberts and Arfon Wyn

Can’t find what you’re looking for?