S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Colli plentyn

Mae colli plentyn am unrhyw reswm yn un o'r profiadau mwyaf ysgytwol phosib, ac fel arfer mae angen llawer o help a chefnogaeth i ddelio gyda'r broses galaru. Mae'r mudiadau isod yn cynnig cefnogaeth arbenigol i bwy bynnag sydd yn y sefyllfa yma.

 • Llinell Gymorth Coli Plentyn

  Mae'r Llinell Gymorth Colli Plentyn yna i bobl sydd wedi colli plentyn o dan unrhyw amgylchiadau, dim ots pa mor bell yn ôl, ac angen siarad. Ewch i'r gwefan am fwy o fanylion neu ffoniwch y rhif yn rhad ac am ddim.

  0800 282 986

  0808 800 6019

  childdeathhelpline.org.uk

 • Rosie Crane Trust

  Cyngor a chymorth i rieni sydd wedi colli plentyn.

  01460 55120 (24 awr)

  www.rosiecranetrust.org

 • Childhood Bereavement Network

  Cyngor a chymorth os ydych yn ceisio delio gyda cholled.

  www.childhoodbereavementnetwork.org.uk

 • Ymddiriedolaeth Colli Plentyn

  Un oi'r prif elusennau sy'n cefnogi pobl sydd wedi colli plentyn, neu'n helpu plant trwy gyfnod o alaru.

  0800 02 888 40

  childbereavementuk.org

 • The Compassionate Friends

  Mae'r Compassionate Friends yn cynnig llinell gymorth a gwefan gyda fforymau i helpu rhieni sydd wedi colli plentyn. Ceir rhagor o wybodaeth i frodyr neu chwiorydd sydd wedi colli rhywun ar wefan arall gysylltiedig.

  0345 123 2304

  www.tcf.org.uk

 • Cruse Bereavement Care

  Mae Cruse Cymru yn cynnig gwasanaethau cynghori, gwybodaeth a chefnogaeth i unrhyw un sydd wedi cael profedigaeth. Mae deg grŵp ar draws Cymru a chynigir cyngor arbenigol ar brofedigaeth i blant a chyngor dros y ffôn gan wirfoddolwyr sydd wedi eu hyfforddi a'u dethol yn ofalus. Ffoniwch neu ewch i'r gwefan am fwy o wybodaeth, yn cynnwys sut i gael hyd i gymorth lleol.

  0808 808 1677

  Cyngor arbenigol oherwydd COVID-19

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?