S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Llid yr ymennydd

Haint sy'n effeithio'r ymennydd a llinyn asgwrn y cefn (y meninges) yw Llid yr ymennydd. Gall effeithio ar unrhyw un, ond mae'n fwy cyffredin ymysg babanod, plant ifanc, pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc.

Gall fod yn ddifrifol iawn os na chaiff ei drin yn gyflym. oherwydd mae'n achosi gwenwyn yn y gwaed (septicaemia) ac arwain at niwed parhaol i'r ymennydd neu'r nerfau. Mwy o wybodaeth isod.

 • Meningitis Research Foundation

  Llinell gymorth, gwybodaeth clir am sumtomau, gwybodaeth am driniaeth a chefnogaeth hir-dymor.

  0808 800 3344

  www.meningitis.org

 • Meningitis Now

  Llinell gymorth, gwybodaeth am sumtomau a sut i helpu ymchwil i'r cyflwr.

  0808 80 10 388

  www.meningitisnow.org

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?