S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Gamblo

Mae'n bosib fod yna hyd at chwarter miliwn o bobl gyda problem gamblo yng Nghymru a Lloegr, ac mae'r weithred o gamblo yn gallu achosi dibyniaeth yr un mor ddifrifol a dibyniaeth ar alcohol neu i gyffuriau eraill. Mae ffyrdd newydd o gamblo, er enghraifft dros y we, y golygu fod hi'n haws nag erioed i bobl gamblo. Os ydych chi'n amau eich bod chi neu rhywun agos i chi gyda dibyniaeth o'r fath, gallwch edrych am gefnogaeth o'r ffynhonellau isod.

 • GamCare

  Gwefan a llinell gymorth defnyddiol iawn os ydych yn amau fod problem. Gallwch gwneud asesiad arlein syml i helpu chi feddwl am ffordd ymlaen.

  Freephone 0808 8020133

  www.gamcare.org.uk

 • Gamblers Anonymous

  Yn defnyddio'r un methodoleg ag Alcoholics Anonymous, mae'r mudiad yma yn cynnig cefnogaeth lleol i'r sawl sydd gyda problem gamblo. Manylion grwpiau lleol.

  www.gamblersanonymous.org.uk

 • Gam Anon

  Cefnogaeth a help i deuluoedd a phartneriaid y sawl sydd gyda problem gamblo.

  gamanon.org.uk

 • Llinell Ddyledion Cenedlaethol

  Llinell gymorth am ddim i bobl sydd â phroblemau gyda dyledion.

  0808 808 4000

  www.nationaldebtline.org

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?