S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Maethu a mabwysiadu

Maethu yw cynnig cartref i blentyn am gyfnod, tra bod mabwysiadu yn golygu cynnig cartref newydd, sefydlog gyda theulu. Rhaid i'r plentyn fod llai na 18 oed ac mewn sefyllfa lle nad yw dychwelyd at ei rieni yn ddewis posibl.

  • Cymdeithas Maethu a Mabwysiadu Prydain

    Un o'r prif gymdeithasau sy'n edrych ar ôl bob agwedd o fabwysiadu a maethu plant, gan sicrhau fod safonau gofal uchel a'r hyfforddiant addas yn eu lle i bawb sy'n rhan o'r broses. Mae ganddynt ddwy swyddfa yng Nghymru, sef yng Nghaerdydd a Rhyl.

    corambaaf.org.uk

  • Rhwydwaith Maethu Cymru

    Mae Rhwydwaith Maethu Cymru yn cynnwys y rhan fwyaf o ofalwyr maeth unigol yng Nghymru, yr holl awdurdodau lleol a phob un o'r darparwyr gwasanaethau maethu annibynnol mawrion.

    www.thefosteringnetwork.org.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?