S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Alergedd

Alergedd yw ymateb y corff i sylwedd o'r enw alergen. Efallai na fydd yr alergenau eu hunain yn niweidiol, ond mewn rhai pobl, gall pethau sydd fel arfer yn cael eu hystyried yn ddiniwed creu adwaith.

Bydd un allan o bob pedwar o'r boblogaeth yn byw gyda rhyw fath o alergedd yn ystod eu bywydau. Gwybodaeth a chefnogaeth drwy'r dolenni yma.

 • Allergies UK

  Un o'r prif elusennau cenedlaethol sy'n cynnig cefnogaeth a chynor i bobl sy'n byw gydag alergedd.

  01332 619898

  www.allergyuk.org

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?