S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Enseffalomyelitis Myalgic (ME)

Mae enseffalomyelitis myalgig neu syndrom blinder cronig (ME / CFS) yn gyflwr lle rydych yn teimlo blinder hirdymor. Mae pobl gyda'r cyflwr yn tuedd i fyw gyda un neu fwy o symptomau eraill, er enghraifft poenau cyhyrol, poenau yn y cymalau, patrymau cwsg cythryblus, methu canolbwyntio neu cur pen. Hyd hyn, does neb yn siwr o achosion y cyflwr.

 • Cymdeithas Cefnogi ME a CFS Cymru

  Manylion grwpiau lleol a chefnogaeth i pobl gydg ME ar draws Cymru.

  wames.org.uk

 • ME Support

  Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i bobl yn byw gydag ME.

  www.mesupport.co.uk

 • Cynghrair Niwrolegol Cymru

  Cyngor a chefnogaeth i bobl sy'n byw gyda cyflwr niwrolegol yng Nghymru.

  www.walesneurologicalalliance.org.uk

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?