S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Gofalwyr

Mae miloedd o bobl yn gofalu am eraill ar draws Cymru. Ceir manylion mudiadau ac elusennau i gefnogi nhw yma.

 • Cynhalwyr Cymru

  Mudiad sy'n cynnig cyngor a chefnogaeth i ofalwyr yng Nghymru, ac yn ymgyrchu am eu hawliau hefyd. Cysylltwch â nhw am unrhyw agwedd o edrych ar ôl eraill, o ble i gael help ariannol i'ch gwasanaethau lleol.

  0808 808 7777

  www.carersuk.org/wales

 • Llinell Gymorth Dementia Cymru

  Cefnogaeth ddwyieithog i unrhyw un, o unrhyw oedran, sydd yn edrych ar ôl person gyda dementia.

  0808 808 2235

  www.dementiahelpline.org.uk

 • Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru

  Ystod o gefnogaeth i ofalwyr ar draws Sir Fôn, Conwy, Gwynedd, Sir Ddinbych, Sir Fflint a Wrecsam.

  01492 542 212

  www.nwcrossroads.org.uk

 • Croesffyrdd Hafal

  Mae Croesffyrdd Hafal yn darparu cefnogaeth ymarferol i ofalwyr di-dâl sy'n byw yng Ngheredigion, Sir Benfro a Phowys.

  Powys 01874 610346

  Ceredigion 01970 627966

  Sir Benfro 01437 764639

  www.crossroadsmww.org.uk

 • Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru

  Ystod o gefnogaeth i ofalwyr yn Ne Ddwyrain Cymru.

  01495 769996

  carers.org/partner/crossroads-care-south-east-wales

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?