S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Help gyda cyflyrau croen

Help a chefnogaeth os ydych chi'n byw gyda chyflyrau croen, gan gynnwys acne a soriasis.

 • The Psoriasis Association

  Help, cefnogaeth a'r ymchwil diweddaraf.

  www.psoriasis-association.org.uk

 • Skinsupport.org

  Cefnogaeth emosiynol os ydych yn byw gydag acne, soriasis neu unrhyw gyflwr sy'n effeithio'ch croen.

  skinsupport.org.uk

 • TalkPsoriasis

  Fforwm defnyddiol arlein sy'n galluogi pobl i gyfnewid profiadau a cyngor am psoriasis.

  www.inspire.com/groups/talk-psoriasis

 • Gofal Croen Cymru

  Gwybodaeth, cefnogaeth ac ymgyrchu i bobl gyda cyflyrau sy'n effeithio'r croen yng Nghymru.

  skincarecymru.wales

 • Acne Support

  Gwybodaeth safonol am acne a sut i'w drin, yn cynnwys cefnogaeth emosiynol.

  www.acnesupport.org.uk

 • British Association of Dermatologists

  Cefnogaeth gan yr arbenigwyr cymwysiedig mewn gofalu am groen.

  www.bad.org.uk

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?