S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Torri lawr eich yfed

Wedi trio Ionawr sych? Dal isio torri lawr mwy ar eich yfed? Cyngor a manylion mudiadau a ellir helpu chi dorri lawr os ydych yn poeni am eich yfed.

 • Alcohol Change UK

  Mae Alcohol Change UK yn elusen flaengar a grëwyd trwy gyfuno Alcohol Concern ac Alcohol Research UK. Gwefan dwyieithog gyda cyngor i wneud i chi feddwl am eich yfed.

  alcoholchange.org.uk

 • Drinkaware

  Elusen sy'n codi ymwybyddiaeth am yfed, gyda cyngor am sut i dorri lawr ar eich yfed.

  www.drinkaware.co.uk

 • DAN 247

  Cymorth a chyngor cyfrinachol am ddim i unrhyw un yng Nghymru sydd am gael mwy o wybodaeth ynglýn â chyffuriau ac alcohol, cyfreithlon neu anghyfreithlon. Gwasanaeth dwyieithog.

  Rhadffon: 0808 808 2234

  www.dan247.org.uk

 • Frank

  Gwybodaeth clir a chefnogaeth gyda cyffuriau a phroblemau dibynniaeth.

  www.talktofrank.com

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?