S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Meigryn

Mae dros chwe miliwn o bobl yn dioddef o feigryn yn y DU. Dyma rai ffynonellau cefnogaeth a chymorth.

 • The Brain Charity

  Mae'r Brain Charity yn cynnig cefnogaeth emosiynol, cymorth ymarferol a gweithgareddau cymdeithasol i unrhyw un sydd â chyflwr niwrolegol ,ac i'w teulu, ffrindiau a gofalwyr.

  0800 008 6417

  thebraincharity.org.uk

 • The Migraine Trust

  Gwybodaeth a chefnogaeth cynhwsfawr am meigryn.

  www.migrainetrust.org

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?