S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Gor-bryder Cymdeithasol

Mae Anhwylder Gor-bryder Cymdeithasol, yn aml yn cael ei alw'n ffobia cymdeithasol, yn golygu ofn hir-dymor a llethol o sefyllfaoedd cymdeithasol.

 • Anxiety UK

  Elusen sy'n rhoi cefnogaeth a gwybodaeth am bob math o or-bryder.

  03444 775 774

  www.anxietyuk.org.uk

 • Social Anxiety UK

  Fforwm a gwybodaeth defnyddiol am Or-bryder Cymdeithasol.

  www.social-anxiety.org.uk

 • Mind Cymru

  Cyngor a chefnogaeth dwyieithog i unrhyw un sydd gyda problem iechyd meddwl, ond gyda gwybodaeth clir a da ar ystod o bynciau, yn cynnwys yng nghyfnod COVID-19.

  www.mind.org.uk

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

 • YoungMinds

  Gwybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu gyda'ch bywyd emosiynol a'ch iechyd meddwl. Hefyd, help i geisio deall os yn rhiant neu'n ofalwr i berson ifanc.

  www.youngminds.org.uk

 • C.A.L.L.

  Gwasanaeth dros y ffôn sydd wedi ei leoli yng Nghymru, un sy'n barod i wrando ar bobl gyda phroblemau iselder neu broblemau iechyd meddwl o unrhyw fath. Ffoniwch wasanaeth C.A.L.L. neu ymwelwch â'r gwefan am fwy o wybodaeth.

  0800 132 737

  www.callhelpline.org.uk

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?