S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Dyslecsia

Mae tua un allan o bod deg person gyda rhyw fath o dyslecsia. Gwybodaeth a chefnogaeth os ydych yn byw gyda'r math yma o anhawster dysgu.

 • The Dyslexia Association

  Mae'r Gymdeithas Dyslecsia yn darparu cefnogaeth a gwasanaethau i blant ac oedolion dyslecsig o bob oed, eu rhieni/teuluoedd, addysgwyr, cyflogwyr a'r gymuned ehangach.

  0115 924 6888

  www.dyslexia.uk.net

 • British Dyslexia Association

  Yn ogystal ag ymgyrchu am well cymorth i bobl â dyslecsia, mae'r BDA yn darparu cyngor a chefnogaeth ddiduedd i bobl dyslecsig a'r rhai o'u cwmpas.

  www.bdadyslexia.org.uk

 • Dyslecsia Cymru

  Mae Dyslecsia Cymru / Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth am ddyslecsia i unigolion, y trydydd sector, cyrff cyhoeddus a busnesau preifat.

  0808 1800 110

  www.walesdyslexia.org.uk

 • Meic

  Llinell wybodaeth a gwasanaeth dwyieithog arlein am ddim ar unrhyw bwnc os ydych rhwng 0 a 25.

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?