S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Coronafeirws ac hunan-ynysu

Mae'r sefyllfa bresennol gyda phandemig COVID 19 yn dod â mater unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol i'r amlwg, wrth i bobl o bob oed fynegi pryderon am hunan-ynysu. Mae rhai pobl, yn cynnwys oedolion hŷn a'r rhai â chyflyrau iechyd sylfaenol yn gwynebu'r posibilrwydd o hunan-ynysu am fisoedd.

Byddwn yn ychwanegu at y deunydd yma mewn wythnosau i ddod, ond yn y cyfamser mae manylion rhai grwpiau ac elusennau all helpu, a'r cyngor syml clir: gwnewch y pethau bychain, helpwch eraill a cysylltwch.

 • Canolfan Heneiddio Arloesol

  Ceir cyngor yma gan Dr Deborah Morgan, sy'n gweithio yng Nghanolfan Heneiddio Aroloesol, Prifysgol Abertawe, ac yn arbenigwraig ar materion o unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol. Mae ei hymchwil yn edrych ar y gwahaniaeth rhwng unigrwydd dros dro ac unigrwydd tymor hir, ac mae'n cynnig cyngor: gwnewch y pethau bychain, helpwch eraill, cysylltwch.

  ciaswanseablog.wordpress.com

 • Age Cymru

  Un o'r prif elusennau yna i'ch cefnogi i heneiddio'n dda. Gyda grwpiau a gweithgareddau ar draws Cymru, cysylltwch unai drwy'r llinell gymorth neu'r gwefan, sydd gydag ystod o wybodaeth defnyddiol am ddim.

  0300 303 44 98

  www.ageuk.org.uk/cymru

 • Anxiety UK

  Elusen sy'n rhoi cefnogaeth a gwybodaeth am bob math o or-bryder.

  03444 775 774

  www.anxietyuk.org.uk

 • Meddwl.org

  Gwefan cynhwysfawr yn y Gymraeg sy'n cynnig erthyglau, dolenni a adnoddau cefnogol i bobl sy'n byw gyda problemau iechyd meddwl.

  meddwl.org

 • C.A.L.L.

  Gwasanaeth dros y ffôn sydd wedi ei leoli yng Nghymru, un sy'n barod i wrando ar bobl gyda phroblemau iselder neu broblemau iechyd meddwl o unrhyw fath. Ffoniwch wasanaeth C.A.L.L. neu ymwelwch â'r gwefan am fwy o wybodaeth.

  0800 132 737

  www.callhelpline.org.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?