S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Cymorth i ddioddefwyr trais

Manylion mudiadau all helpu

 • Victim Support

  Mae'r elusen yma yn helpu pobl sydd wedi dioddef oherwydd troseddu eraill, ac mae ganddynt dimau lleol i'ch helpu os mae hynny'n wir i chi.

  08 08 16 89 111

  www.victimsupport.org.uk

 • Katie Piper Foundation

  Cymorth a chefnogaeth i'r rhai sydd wedi dioddef llosgiadau neu anafiadau eraill drwy drais.

  katiepiperfoundation.org.uk

 • Changing Faces

  Elusen i unrhyw un sydd â chraith, marc neu gyflwr ar eu hwyneb neu corff sy'n gwneud iddynt edrych yn wahanol.

  www.changingfaces.org.uk

 • Byw heb ofn

  Gwybodaeth a chyngor dwyieithog, 24 awr y dydd. Gall helpu drwy gefnogi pobl sydd â phrofiad o gamdriniaeth yn y cartref neu drais rhywiol, yn ogystal a chyfeirio eraill i wasanaethau cynghori, cefnogaeth frys, mannau diogel a gwybodaeth am eu hawliau a'u hopsiynau.

  0808 80 10 800

  livefearfree.gov.wales

 • Cymru Ddiogelach

  Mudiad sy'n ceisio gwneud i bobl deimlo'n ddiogel yn eu bywyd bob dydd.

  www.saferwales.com

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?