S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Delio gyda hiliaeth

Manylion ar ble i gael cefnogaeth os ydych chi neu rhywyn agos wedi gorfod delio gyda unrhyw fath o hiliaeth.

 • Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru

  Mae'r mudiad yma wedi leoli yn Abertawe on cefnogi pobl ifanc o leiafrifoedd ethnig ar draws Cymru.

  www.eyst.org.uk

 • Show Racism The Red Card

  Adnoddau yn erbyn hiliaeth o bob math, yn enwedig i bobl ifanc, gyda peth yn ddwyieithog.

  www.theredcard.org

 • Race Council Cymru

  Sefydlwyd Race Council Cymru gan gymunedau mudiadau lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru i wrthwynebu rhagfarn hiliol, gwahaniaethu ar sail hil, aflonyddu, erledigaeth, cam-driniaeth a thrais.

  racecouncilcymru.org.uk

 • Cyngor Ffoaduriad Cymru

  Mae'r Cyngor yn gwarchod hawliau a rhoi help ymarferol i ffoaduriaid a ceiswyr lloches.

  0300 303 3953

  welshrefugeecouncil.org.uk

 • Crimestoppers

  Cysylltwch a'r llinell yma'n gyfrinachol am unrhyw droseddu yn eich ardal.

  0800 555 111

  crimestoppers-uk.org

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?