S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Adnoddau Covid 19

Adnoddau ychwanegol i'ch helpu yn ystod cyfnod yn pandemig.

 • Mind Cymru

  Cyngor a chefnogaeth dwyieithog i unrhyw un sydd gyda problem iechyd meddwl, ond gyda gwybodaeth clir a da ar ystod o bynciau, yn cynnwys yng nghyfnod COVID-19.

  www.mind.org.uk

 • Diverse Cymru

  Gwybodaeth a chefnogaeth o bob math wedi ffocysu ar gydraddoldeb i bawb, mewn sawl iaith.

  www.diversecymru.org.uk/

 • Iechyd y Cyhoedd Cymru

  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn un o'r 11 sefydliad sy'n rhan o GIG Cymru. Maent yn asiantaeth iechyd cyhoeddus genedlaethol sy'n amddiffyn a gwella iechyd a lles pobl Cymru.

  https://icc.gig.cymru

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?