S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Colled trwy ddamwain car

Gall damwain ar y ffordd fod yn ddifrifol iawn, weithiau'n newid bywydau'n gydan gwbl. Manylion cefnogaeth os yw damwain car wedi effeitho'ch bywyd.

 • Roadpeace

  Llinell gymorth a gwefan cynhwysfawr gan elusen sy'n cefnogi pobl sydd wedi colli rhywun drwy ddamwain car.

  0845 4500 355

  www.roadpeace.org

 • Brake

  Cefnogaeth i bobl sydd wedi anafu neu wedi colli rhywun drwy ddamwain car.

  0808 800 0401

  www.brake.org.uk

 • Scard

  Cefnogaeth i pwy bynnag sydd wedi colli rhywun drwy ddamwain car.

  0345 1235542

  www.scard.org.uk

 • Cruse Bereavement Care

  Mae Cruse Cymru yn cynnig gwasanaethau cynghori, gwybodaeth a chefnogaeth i unrhyw un sydd wedi cael profedigaeth. Mae deg grŵp ar draws Cymru a chynigir cyngor arbenigol ar brofedigaeth i blant a chyngor dros y ffôn gan wirfoddolwyr sydd wedi eu hyfforddi a'u dethol yn ofalus. Ffoniwch neu ewch i'r gwefan am fwy o wybodaeth, yn cynnwys sut i gael hyd i gymorth lleol.

  0808 808 1677

  Cyngor arbenigol oherwydd COVID-19

 • Y Samariaid

  Cefnogaeth emosiynol gyfrinachol dros y ffôn ar gael gan y Samariaid - unrhyw bryd, dydd neu nos. Mae hefyd gwasanaeth Gymraeg ar gael rhwng 7pm-11pm bob nos, drwy ffonio 0808 164 0123.

  116 123

  www.samaritans.org

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?