S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Hunan ddelwedd

Mae pawb yn poeni am y ffordd mae nhw'n edrych o bryd i'w gilydd, mae hynny'n hollol normal, ond weithiau mae'r teimladau yma'n gallu tanseilio eich hunan-hyder. Cymorth a chefnogaeth os ydych yn cael trafferth gyda hunan-ddelwedd.

 • Beat

  Beat un o'r prif elusennau i bobl sydd wedi eu heffeithio gan anhwylderau bwyta yn y DU. Mae grwpiau hunan gymorth a chwnsela arbenigol ar gael yng Nghymru, sef ym Mangor, Abertawe, Caerdydd ac Aberteifi.

  0808 801 0677

  0808 801 0711 i bobl ifanc

  www.beateatingdisorders.org.uk

 • Meic

  Llinell wybodaeth a gwasanaeth dwyieithog arlein am ddim ar unrhyw bwnc os ydych rhwng 0 a 25.

 • YoungMinds

  Gwybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu gyda'ch bywyd emosiynol a'ch iechyd meddwl. Hefyd, help i geisio deall os yn rhiant neu'n ofalwr i berson ifanc.

  www.youngminds.org.uk

 • Meddwl.org

  Gwefan cynhwysfawr yn y Gymraeg sy'n cynnig erthyglau, dolenni a adnoddau cefnogol i bobl sy'n byw gyda problemau iechyd meddwl.

  meddwl.org

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?