S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Byw gydag anabledd

Mae yna lawer o fudiadau yng Nghymru sy'n ceisio sicrhau fod pobl sy'n byw gydag anabledd yn cael chwarae teg i fyw bywydau llawn ac mor annibynnol â phosib.

 • Anabledd Cymru

  Gwybodaeth, sylwadau a chyfleodd i ymgyrchu dros cydraddoldeb i bobl anabl. Mae Anabledd Cymru yn fudiad cenedlaethol sy'n dod a mudiadau eraill ynghyd ac yn ceisio sicrhau hawliau, cydraddoldeb ac annibynniaeth i bobl anabl.

  www.disabilitywales.org

 • AbilityNet

  Help, gwybodaeth a chefnogaeth i ddefnyddio cyfrifiaduron a thechnoleg os yn byw gydag anabledd.

  www.abilitynet.org.uk

 • Scope Cymru

  Un o'r prif elusennau sy'n ceisio gwneud bywyd yn haws i bobl sy'n byw gyda anabledd a'u teuluoedd.www.scope.org.uk

 • Cynhalwyr Cymru

  Mudiad sy'n cynnig cyngor a chefnogaeth i ofalwyr yng Nghymru, ac yn ymgyrchu am eu hawliau hefyd. Cysylltwch â nhw am unrhyw agwedd o edrych ar ôl eraill, o ble i gael help ariannol i'ch gwasanaethau lleol.

  0808 808 7777

  www.carersuk.org/wales

 • Rhywioldeb ac Anabledd

  Gwefan ac adnoddau sydd wedi ei anelu at merched syn'n byw gydag anabledd ac eisiau darganfod mwy am eu rhywioldeb eu hunain.

  sexualityanddisability.org

 • Enhance the UK

  Gwefan rhyw-bositif i bobl sy'n byw gydag anabledd, yn cynnig cyngor, cefnogaeth a hyfforddiant i fudiadau o bob math.

  enhancetheuk.org

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?