S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Manylion mudiadadau sy'n cynnig cymorth a chefnogaeth i ffoaduriad a cheiswyr lloches yng Nghymru.

 • Cyngor Ffoaduriad Cymru

  Mae'r Cyngor yn gwarchod hawliau a rhoi help ymarferol i ffoaduriaid a ceiswyr lloches.

  0300 303 3953

  welshrefugeecouncil.org.uk

 • Abertawe fel Dinas Noddfa

  Daeth Abertawe yn ail ddinas noddfa swyddogol y DU yn 2010, Dinas Noddfa gyntaf Cymru. Mae'n ddinas sy'n ceisio croesawu a chynnig noddfa i'r rheini sy'n ffoi rhag rhyfel, trais neu erledigaeth ac sy'n cefnogi ac yn cynnwys ceiswyr lloches a ffoaduriaid ac yn dathlu eu cyfraniad at fywyd y ddinas.

  swansea.cityofsanctuary.org

 • Oasis Caerdydd

  Mudiad sy'n rhoi croeso i ffoaduriad a ceiswyr lloches yng Nghaerdydd.

  029 2046 0424

  oasiscardiff.org

 • Y Groes Goch

  Mae'r Groes Goch yn rhedeg sawl prosiect sydd o fydd i pobl yng Nghymru, yn cynnwys cynnig cefnogaeth i ffoaduraidd ar draws y wlad.

  www.redcross.org.uk

 • SASS - Abertawe

  Cefnogaeth ar gael i geiswyr lloches yn Abertawe.

  sass.wales

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?