S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Clefyd Niwronau Motor

Mae clefyd niwronau motor yn achosi gwendid cynyddol yn llawer o gyhyrau'r corff. Mewn gwrionedd, ceir sawl gwahanol fath o glefyd niwronau motor, a'r un mwyaf cyffedin yw sglerosis ochrol amyotroffig. Er nad oes iachâd ar gyfer clefyd niwronau motor, gall triniaethau helpu i leddfu symptomau ac anabledd sy'n dod yn ei sgîl. Ceir gwybdoaeth a manylion cefnogaeth yma.

 • Motor Neurone Disease Association

  Un o'r prif sefydliadau cymorth sy'n helpu'r rhai sydd â chlefyd niwronau motor. Cefnogaeth trwy gwefan gynhwysfawr, yn cynnwys canghennau lleol, a llinell gymorth.

  MND Connect 0808 802 6262

  www.mndassociation.org

 • healthtalk.org - Clefyd Niwronau Motor

  Gwefan defnyddiol iawn sy'n rhoi gwybdodaeth am gyflyrrau trwy fideo, yn dangos profiadau pobl a gofalwyr sy'n byw gyda'r cyflyrrau yna.

  healthtalk.org/motor-neurone-disease-mnd

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Anabledd Cymru

  Gwybodaeth, sylwadau a chyfleodd i ymgyrchu dros cydraddoldeb i bobl anabl. Mae Anabledd Cymru yn fudiad cenedlaethol sy'n dod a mudiadau eraill ynghyd ac yn ceisio sicrhau hawliau, cydraddoldeb ac annibynniaeth i bobl anabl.

  www.disabilitywales.org

 • Cynghrair Niwrolegol Cymru

  Cyngor a chefnogaeth i bobl sy'n byw gyda cyflwr niwrolegol yng Nghymru.

  www.walesneurologicalalliance.org.uk

 • AbilityNet

  Help, gwybodaeth a chefnogaeth i ddefnyddio cyfrifiaduron a thechnoleg os yn byw gydag anabledd.

  www.abilitynet.org.uk

 • National Organsiation for Rare Diseases

  Gwybodaeth am bob math o gyflyrau anarferol, gan gynnwys manylion cymorth i gleifion.

  rarediseases.org

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?