S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Adnoddau gwrth-droseddau casineb

Adnoddau amrywiol a chefnogaeth i ddelio gyda rhagfarn neu casineb ar sail hil, crefydd, rhyw neu anabledd. Mae yna dudalennau eraill esioes yn cynnig cefnogaeth yma yn delio gyda hiliaeth, a thrais o bob math.

 • Victim Support

  Mae'r elusen yma yn helpu pobl sydd wedi dioddef oherwydd troseddu eraill, ac mae ganddynt dimau lleol i'ch helpu os mae hynny'n wir i chi.

  08 08 16 89 111

  www.victimsupport.org.uk

 • Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

  Mae'r Comisiwn yna i sicrhau fod hawliau pawb a safonnau cydraddoldeb yn cael eu parchu ym mhob sector a mudiad.

  0808 800 082

  www.equalityhumanrights.com

 • Stonewall Cymru

  Mae Stonewall Cymru'n fudiad sy'n edrych ar ôl a hybu hawliau lesbiaid , hoywon a phobl ddeurywiol yng Nghymru, ac maent yn gallu rhoi cyngor ar bynciau fel partneriaeth sifil a gwahaniaethu anffafriol. Ewch i'r gwefan am fwy o wybodaeth.

  www.stonewallcymru.org.uk

 • Partneriaeth Troseddau Casineb LHDT Cenedlaethol

  Partneriaeth sy'n dod a 35 o fudiadau at eu gilydd i geisio taclo'r problem o droseddau casineb yn erbyn pobl o'r gymuned LHDTC+.

  www.lgbthatecrime.org.uk

 • Exit UK

  Gwybodaeth a chefnogaeth gwrth-eithafiaeth aden dde.

  exituk.org

 • Llinell Gymorth Genedlaethol Stelcian

  Help a chefnogaeth os ydych chi'n credu fod rhywun yn eich stelcian.

  0808 802 0300

  www.stalkinghelpline.org

 • Dim Hiliaeth Cymru

  Cefnogwch Cymru lle does dim goddefgarwch i hiliaeth.

  zeroracismwales.co.uk

 • Get Safe Online

  Cyngor ar sut i gadw'ch bywyd ar-lein - drwy gyfrifiadur, tabled neu ffon - mor ddiogel â phosib.

  www.getsafeonline.org

 • True Vision

  Gwybodaeth manwl am natur a lle i fynd os ydych yn dioddef oherwydd trodsedd casineb.

  www.report-it.org.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?