S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Sglerosis Ymledol

Mae sglerosis ymledol yn glefyd niwrolegol sy'n effeithio tua 6,000 o bobl yn uniongyrchol yng Nghymru. Mwy o wybodaeth a cefnogaeth i gael yma.

 • Multiple Sclerosis Trust

  Gwefan a llinell gymorth gynhwysfawr i'r rhai sy'n byw gyda'r cyflwr, a'u gofalwyr.

  0800 032 38 39

  mstrust.org.uk

 • Cymdeithas MS

  Mwy o wybodaeth am Multiple Sclerosis (MS) a sut i gael cefnogaeth, yn cynnwys yn lleol i chi.

  0808 800 8000

  www.mssociety.org.uk

 • Cynhalwyr Cymru

  Mudiad sy'n cynnig cyngor a chefnogaeth i ofalwyr yng Nghymru, ac yn ymgyrchu am eu hawliau hefyd. Cysylltwch â nhw am unrhyw agwedd o edrych ar ôl eraill, o ble i gael help ariannol i'ch gwasanaethau lleol.

  0808 808 7777

  www.carersuk.org/wales

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?