S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Endometriosis

Cyflwr lle mae celloedd tebyg i'r rhai yn leinin y groth (uterus) i'w cael mewn mannau eraill yn y corff. Oherwydd bod y celloedd hyn yn adweithio yn yr un modd i'r rhai yn y groth, gallant gronni ac yna torri i lawr a gwaedu, ond yn wahanol i'r celloedd yn y groth sy'n gadael y corff fel mislif, nid oes gan y gwaed hwn unrhyw ffordd i ddianc. Gall achosi cyflwr poenus iawn gyda nifer o symptomau. Mae rhagor o wybodaeth a ffynonellau cymorth ar gael yma.

 • Endometriosis UK

  Elusen su'n cynnig gwybodaeth cynhwysfawr a chynorth am y cyflwr, yn cynnwys llinell gymorth.

  0808 808 2227

  www.endometriosis-uk.org

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?