S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Cefnogaeth caledi

Manylion cefnogaeth os ydych yn gwynebu caledi, yn cynnwys problemau ariannol, chwilio am banc bwyd neu help gyda cost cynhesu'r ty.

 • The Trussell Trust

  Prosiectau cefnogol a banciau bwyd ar draws Cymru a'r DU.

  www.trusselltrust.org

 • Cyngor ar Bopeth

  Gyda dros 3,000 o swyddfeydd drwy'r DU, gall Cyngor ar Bopeth helpu gyda materion cyfreithiol, gwaith, ariannol a mwy, a hynny am ddim. Gallwch gael hyd i'ch gwasanaeth lleol trwy'r wefan neu'r llyfr ffôn. Gwybodaeth ddefnyddiol iawn ar bynciau gwahanol ar y wefan hefyd.

  www.citizensadvice.org.uk

 • Llinell Ddyledion Cenedlaethol

  Llinell gymorth am ddim i bobl sydd â phroblemau gyda dyledion.

  0808 808 4000

  www.nationaldebtline.org

 • Shelter Cymru

  Mudiad sy'n ymgyrchu dros wella darpariaeth tai yng Nghymru, ond sydd hefyd yn cynnig help ymarferol os ydych mewn trafferthion, gyda adnoddau cynhwysfawr ar y wefan.

  08000 495 495

  sheltercymru.org.uk

 • Cynllun Cymorth Biliau Ynni

  Manylion y cymorth sydd ar gael gan Llywodraeth y DU i'ch helpu gyda costau ynni.

  www.gov.uk/government/news/energy-bills-support-scheme-explainer

 • GISDA

  Cymorth a cefnogaeth i bobl ifanc yng Ngwynedd ar ystod o faterion, o helpu gyda cartrefu i sut i gyllidebu.

  www.gisda.org

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?