S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Maethu a mabwysiadu

Maethu yw cynnig cartref i blentyn am gyfnod, tra bod mabwysiadu yn golygu cynnig cartref newydd, sefydlog gyda theulu. Rhaid i'r plentyn fod llai na 18 oed ac mewn sefyllfa lle nad yw dychwelyd at ei rieni yn ddewis posibl.

 • Cymdeithas Maethu a Mabwysiadu Prydain

  Un o'r prif gymdeithasau sy'n edrych ar ôl bob agwedd o fabwysiadu a maethu plant, gan sicrhau fod safonau gofal uchel a'r hyfforddiant addas yn eu lle i bawb sy'n rhan o'r broses. Cyngor hefyd ar sut i gael hyd i aelodau o'r teulu. Mae ganddynt ddwy swyddfa yng Nghymru, sef yng Nghaerdydd a Rhyl.

  corambaaf.org.uk

 • Rhwydwaith Maethu Cymru

  Mae Rhwydwaith Maethu Cymru yn cynnwys y rhan fwyaf o ofalwyr maeth unigol yng Nghymru, yr holl awdurdodau lleol a phob un o'r darparwyr gwasanaethau maethu annibynnol mawrion.

  www.thefosteringnetwork.org.uk

 • Family Rights Group

  Gwefan, llinell gymorth a fforymau gyda cyngor cynhwysfawr gan arbenigywr i helpu wneud yn siwr fod plant yn gallu ffynu o fewn eu teuluoedd a'u cymunedau.

  0808 801 0366

  www.frg.org.uk

 • PAC-UK

  Gwasanaeth cynhwysfawr sy'n cynnig ystod o gefnogaeth i bawb ar y siwrne o faethu neu mabwysiadu, yn cynnwys y rhieni genedigol.

  020 7284 5879

  www.pac-uk.org

 • Barnado's Cymru

  Gyda dros 100 o wasanaethau ar draws Cymru, yn cynnwys rhai maethu a mabwysiadu, mae Barnado's Cymru yn asiantaeth sefydliedig sy'n edrych ar ôl buddianau plant mewn pob math o sefyllfaoedd, yn cynnwys er enghraifft pan mae plant yn gorfod edrych ar ôl eraill.

  www.barnardos.org.uk

 • TACT Cymru

  Gyda dros 550 o deuluoedd yn maethu yng Nghymru, un o'r asiantaethau sy'n cynnig y mwyaf o gyfleuon ac yn cefnogi maethu ar draws y wlad.

  www.tactcare.org.uk

 • Relative Connections

  Asiantaeth a all helpu gael hyd i rieni biolegol.

  0113 292 5900

  findermonkey.co.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?