S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Cefnogaeth ar ôl llawdriniaeth

Defnyddir sawl math o lawdriniaeth i drin cyflyrau a all effeithio unrhyw ran o'r corff, felly bydd y math o gefnogaeth yn amrywio yn ôl y llawdriniaeth. Gan gofio fod gwybodaeth clir am eich cyflwr a'ch triniaeth yn bwysig, dyma rai adnoddau a allai helpu i gefnogi eich gwellhâd.

 • Royal College of Surgeons

  Gwybodaeth gynhwysfawr am lawdriniaeth yn gyffredinol, gan gynnwys gwella ar ôl llawdriniaethau cyffredin.

  rcseng.ac.uk

 • After Trauma

  Gwefan yn cysylltu a cefnogi pobl ar ôl triniaeth i anafiadau difrifol.

  www.aftertrauma.org

 • Saving Faces

  Cefnogaeth i unrhyw un sydd wedi cael triniaeth difirfol i'r pen, gwyneb neu gwddf.

  savingfaces.co.uk

 • IBD UK

  Gwybodaeth am bob math o glefyd llidiol y coluddyn, gan gynnwys manylion gofal ar ôl llawdriniaeth os yw llawdriniaeth yn rhan o'ch triniaeth.

  ibduk.org

 • Limbless Association

  Cefnogaeth i bobl sydd wedi colli rhan o'r corff.

  limbless-association.org

 • Cefnogaeth ar ôl llawdrinaeth canser Macmillan

  Mae angen llawdriniaeth fel rhan o rai triniaethau canser, a dyma'r cymorth a gwybodaeth a gynigir gan Macmillan.

  www.macmillan.org.uk

 • Gosod clun newydd

  Gwybodaeth ar llawdriniaeth i osod clun newydd.

  111.wales.nhs.uk/Hipreplacement/

 • BAPRAS - British Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons

  Gwybodaeth am gwahanol fathau o lawdriniaeth ar ôl damweiniau difirfol, yn cynnwys llosgfeydd.

  www.bapras.org.uk

 • Circulation Foundation

  Cefnogaeth a gwybodaeth ar ôl unrhyw lawdriniaeth i'r galon neu gwythiennau pwysig y corff.

  www.circulationfoundation.org.uk

 • Steel Bones

  Cymorth a chefnogaeth i pobl sydd wwedi colli darn o'r corff i fyw byw bywyd llawn.

  steelbone.co.uk

 • Llawdriniaeth laproscopig (triniaeth twll clo)

  Mae llawer o lawdriniaethau'n cael eu cyflawni gan ddefnyddio dulliau 'twll clo'. Mwy o wybodaeth i gleifion am y mathau o driniaethau a beth i'w ddisgwyl.

  www.alsgbi.org

 • Gwella - mwy o adnoddau GIG

  Mwy o adnoddau am gwella ar ôl sawl math o lawdriniaeth cyffredin o gwefan NHS Lloegr.

  www.nhs.uk/conditions/having-surgery/recovery/

 • Llawdriniaeth cosmetig

  Mwy o wybodaeth safonol os ydych yn cysidro triniaeth o'r fath.

  rcseng.ac.uk/patient-care/cosmetic-surgery/

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?