S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Cefnogaeth Cefn Gwlad

Adnoddau a chenfogaeth i bobl sy'n ffermio neu'n byw yng nghefn gwlad.

 • Tir Dewi

  Mae Tir Dewi yn helpu i gefnogi ffermwyr a'u teuluoedd, trwy geisio datrys unrhyw bryderon a dod o hyd i atebion i broblemau, mawr neu bach.

  0800 121 4722 Llinell ddwyieithog ar agor rhwng 7pm a 10pm

  tirdewi.wales

 • Sefydliad DPJ

  Cwnsela a hyfforddiant i gefnogi iechyd meddwl ffermwyr a phobl sy'n gweithio mewn cymunedau gwledig.

  0800 587 4262 neu tecstiwch 07860 048799

  www.thedpjfoundation.co.uk

 • Farming Help

  Gall ffermwyr mewn angen gael cymorth cyfrinachol, diduedd am ddim gan tair elusen sydd wedi do at eu gilydd.

  03000 111 999

  www.farminghelp.co.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?