S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Iselder ôl-enedigol

Mae iselder ôl-enedigol yn effeithio ar famau newydd, fel arfer yn ymddangos o fewn y flwyddyn gyntaf ar ôl genedigaeth, gan achosi anawsterau emosiynol ac anhawster bondio â'r babi. Gwybodaeth a chenfogaeth ychwanegol ar gael yma.

 • APNI

  Mae'r Association for Post Natal Illness yn cynnig cyngor a gwybodaeth safonol am unrhyw agwedd o iselder ôl-enedigaethol.

  apni.org

 • Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

  Mae gwefan Coleg Brenhinol y Seiciatryddion llawn gwybodaeth gyfredol fanwl ar bob math o iselder a salwch meddwl, yn cynnwys y sumtomau a'r opsiynau gorau yn nhermau triniaeth.

  www.rcpsych.ac.uk

 • Mind Cymru

  Cyngor a chefnogaeth dwyieithog i unrhyw un sydd gyda problem iechyd meddwl, ond gyda gwybodaeth clir a da ar ystod o bynciau, yn cynnwys yng nghyfnod COVID-19.

  www.mind.org.uk

 • Meddwl.org

  Gwefan cynhwysfawr yn y Gymraeg sy'n cynnig erthyglau, dolenni a adnoddau cefnogol i bobl sy'n byw gyda problemau iechyd meddwl.

  meddwl.org

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Counselling Directory

  Ffordd rhwydd o gael hyd i wasanaethau cwnsela a seicotherapi proffesiynol yn eich ardal.

  www.counselling-directory.org.uk

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

 • C.A.L.L.

  Gwasanaeth dros y ffôn sydd wedi ei leoli yng Nghymru, un sy'n barod i wrando ar bobl gyda phroblemau iselder neu broblemau iechyd meddwl o unrhyw fath. Ffoniwch wasanaeth C.A.L.L. neu ymwelwch â'r gwefan am fwy o wybodaeth.

  0800 132 737

  www.callhelpline.org.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?