S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Adnoddau gwrth-hiliaeth

Yn anffodus, mae hiliaeth ac anghydraddoldeb yn rhan o brofiadau bywyd rhai Cymry dal i fod, felly dyma adnoddau a ffyrdd o gefnogi dod ar'r sefyllfa yna i ben.

 • Show Racism the Red Card

  Ystod o ddeunyddiau gwrth-hiliol defnyddiol yn y Gymraeg a'r Saesneg, wedi ei anelu at bawb ond i ysgolion yn enwedig.

  www.theredcard.org

 • Dim Hiliaeth Cymru

  Cefnogwch Cymru lle does dim goddefgarwch i hiliaeth.

  zeroracismwales.co.uk

 • Race Council Cymru

  Mae Race Council Cymru yn gweithio i hyrwyddo cydraddoldeb hil, celf a threftadaeth ledled Cymru, gan gynnwys gweithgareddau diwyllianol i bobl ddu a lleiafrifoedd ethnig.

  0330 229 0995

  racecouncilcymru.org.uk

 • Race Alliance Wales

  Menter ar gyfer gweithredu cydweithredol a hunangyfeiriedig ar gyfer unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn sicrhau cydraddoldeb hiliol yng Nghymru.

  racealliance.wales

 • Diverse Cymru

  Gwybodaeth a chefnogaeth o bob math wedi ffocysu ar gydraddoldeb i bawb, mewn sawl iaith.

  www.diversecymru.org.uk/

 • Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru

  Mae'r mudiad yma wedi leoli yn Abertawe on cefnogi pobl ifanc o leiafrifoedd ethnig ar draws Cymru.

  www.eyst.org.uk

 • Crimestoppers

  Cysylltwch a'r llinell yma'n gyfrinachol am unrhyw droseddu yn eich ardal.

  0800 555 111

  crimestoppers-uk.org

 • Victim Support

  Mae'r elusen yma yn helpu pobl sydd wedi dioddef oherwydd troseddu eraill, ac mae ganddynt dimau lleol i'ch helpu os mae hynny'n wir i chi.

  08 08 16 89 111

  www.victimsupport.org.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?