S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Creulondeb i anifeiliaid

Gwybodaeth a chefnogaeth os ydych yn poeni am sefyllfa ble mae anifail yn cael ei gamdrîn.

 • RSPCA Cymru

  Mae'r RSPCA yn achub, helpu ac ailgartrefu miloedd o anifeiliaid yng Nghymru bob blwyddyn.

  www.rspca.org.uk

 • Animal Rescue Cymru

  Elusen annibynol yng Ngorllewin Cymru sy'n achub ac yn cael hyd i garftrefi newydd i anifeiliaid o bob math yn cynnwys cwn.

  www.animalrescuecymru.co.uk

 • Rhwydwaith Lles Anifeiliaid Cymru

  Mae'r Rhwydwaith Lles Anifeiliaid Cymru yn fenter annibynnol sy'n dod a'r holl sefydliadau sydd â staff a gwirfoddolwyr yn gweithio yn y byd lles anifeiliaid yng Nghymru, at eu gilydd.

  www.awnwales.org

 • North Clwyd Animal Rescue

  Mae NCAR yn dod o hyd i gartrefi newydd ar gyfer anifeiliaid sydd wedi'u gadael neu nad oes eu hangen.

  ncar.org.uk

 • Cartref Cwn Caerdydd

  Cwn sydd angen cartrefi newydd yng Nghaerdydd. Cyngor ar sut i ail-gartrefu cwn.

  www.cardiffdogshome.co.uk

 • Cod Ymarfer er Lles Cwn

  Mae'r cod ymarfer yma yn eich rhoi ar ben fordd yn nhermau'r gyfraith a'ch cyfifoldebau os yn berchen ar gi yng Nghymru.

  Cod Ymarfer er Lles Cwn

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?